Case Case

广东外语外贸大学300m2演播厅声学装修及演播厅声学装修电视灯光工程

Date: 2018-10-25
Views: 0

广东外语外贸大学300m2演播厅声学装修及演播厅声学装修电视灯光工程


广东外语外贸大学300m2演播厅声学装修及演播厅声学装修电视灯光工程


演播厅效果图


广东外语外贸大学300m2演播厅声学装修及演播厅声学装修电视灯光工程


广东外语外贸大学300m2演播厅声学装修及演播厅声学装修电视灯光工程


演播室实景图


广东外语外贸大学300m2演播厅声学装修及演播厅声学装修电视灯光工程


广东外语外贸大学300m2演播厅声学装修及演播厅声学装修电视灯光工程


广东外语外贸大学300m2演播厅声学装修及演播厅声学装修电视灯光工程


灯光细节图Copyright ©2018 - 2020 Guangzhou Saijia Acoustic Lighting Engineering Co., Ltd.
犀牛云提供企业云服务
Address:Room 615, Yunduhui, Greenland, No. 135, Huangyuan Road, Baiyun District, Guangzhou
Tel:020-86299208 86299288
传真:+86 0755-2788 8009
邮编:330520