Case Case

佛山市公安局警校礼堂声光系统改造声学装修工程

Date: 2018-10-24
Views: 81

项目名称:佛山市公安局警校礼堂声光系统改造工程
项目地址:佛山市禅城区岭南大道北8号

施工日期:2015-12-9开工,2016-3-17完工佛山市公安局警校礼堂声光系统改造声学装修工程


 

佛山市公安局警校礼堂声光系统改造声学装修工程

 

 佛山市公安局警校礼堂声光系统改造声学装修工程


佛山市公安局警校礼堂声光系统改造声学装修工程

 


Copyright ©2018 - 2020 Guangzhou Saijia Acoustic Lighting Engineering Co., Ltd.
犀牛云提供企业云服务
Address:Room 615, Yunduhui, Greenland, No. 135, Huangyuan Road, Baiyun District, Guangzhou
Tel:020-86299208 86299288
传真:+86 0755-2788 8009
邮编:330520